Jag arbetar med att hjälpa företagare och företag i ekonomisk kris. Det innebär bl.a. att man ofta tränger in i det okända för att ge så mycket hjälp som möjligt för att rädda företag undan konkurs.

I de flesta fallen får man snabbt en rätt klar bild av situationen i krisföretaget och av de personer som styr verksamheten. Genom en enkel förfrågan hos det upplysningsföretag jag abonnerar tjänster av får jag snabbt och effektivt fram en tillförlitlig bild av företaget och av de personer som leder företaget – d.v.s. ledning och styrelse. Här kan jag se om företaget eller dess styrelseledamöter skött sin ekonomi på önskvärt sätt.

Men det behöver inte vara så att det rör sig om ett företag jag hjälper. Med samma lätthet kan jag titta på grannens betalningsmoral utan att han får minsta information om mitt snokande. Har grannen t.ex. slarvat med att betala sina parkeringsböter får han ofrånkomligen en betalningsanmärkning som skoningslöst utlämnas i det tysta till mig och andra som abonnerar på kreditupplysningsbolagens tjänster.

Anmärkningen står kvar i tre år från det att förseelsen begicks och är oftast ett stort hinder för den som fått anmärkningen att få nya krediter eller att få tillgång till ett kontokort. Det är därför inte ovanligt att obskyra företag får betalt för bluffakturor av drabbade företag och privatpersoner mot bakgrund av att hotet om en felaktig betalningsanmärkning i praktiken blir mer kostsam för den som drabbas av betalningsanmärkningen.

Öppenheten i regelverket kring registrering av betalningsanmärkningar är kontroversiell. Det är givetvis viktigt att företag och enskilda med hjälp av upplysningar kan få information om man ska ta en kreditrisk i ett nytt affärsförhållande. Men öppenheten i systemet bidrar också till att det är fritt fram att få information om betalningsanmärkningar hos vem som helst, även om det bara rör sig om harmlösa förseelser.

Läget är helt omvänt när det gäller brott. Är din granne en våldtäktsman eller har dömts för andra brott så är han helt skyddad från din privata insyn. Brottsregistret är omgärdat av rigorösa säkerhetsbestämmelser till skydd för den enskildes integritet.

I mitt arbete kan detta få närmast absurda konsekvenser, Jag kan möta företagare med ett till det yttre fläckfritt leverne men i själva verket kan det vara fråga om kriminella med ett digert straffregister. Det är först efter det att jag av tingsrätten blivit utsedd till rekonstruktör i den berörda verksamheten som jag har möjlighet att få en bild av ledningens förflutna vad avser brott m.m. Det kan leda till att jag börjar mitt arbete med helt felaktiga förutsättningar.

Slutenheten i regelverket kring registrering av brottsdömda skapar stora problem. Anonymiteten skapar ett orättmätigt skydd för fortsatt brottslighet från den kriminelles sida, vilket regelmässigt leder till nya brott. Brottsoffren får det allt svårare att värja sig samtidigt som polis- och åklagarmyndigheter får en allt sämre uppklarningsprocent av begångna brott.

Min egen uppfattning är den att vi måste få en annan syn på integritetsskyddet vad gäller dömda brottslingar. Idag skyddas dessa på ett alltför rigoröst sätt. Även beträffande informationsflödet mellan olika myndigheter sätter det nuvarande regelverket hinder i vägen på ett närmast löjeväckande sätt. Detta skapar tyvärr en grogrund för fortsatt brottslighet eftersom ”spärrarna” i systemet missbrukas av de kriminella.

Men även på andra områden är det nuvarande regelverket hämmande. Beklagligt nog så finns det ett stort antal unga som dömts för våldsbrott m.m. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet var en femtedel av de drygt 113 000 personer som år 2003 dömdes, fick strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse, ungdomar i åldern 15-20 år. På senare år har nästan 3000 ungdomar årligen lagförts för misshandel eller rån.

Någon information om detta går inte till skolledningarna som oftast har hand om de dömda i avvaktan på att de skall avtjäna sina straff. Detta skapar givetvis en allmänt sett ogynnsam skolmiljö och skolledningen kan inte vara till hjälp för den unge dömde att förbereda sig på straffet och arbetet med att återanpassas.

Därför känns det angeläget att se över integritetsskyddet vad avser brottslingar. En större öppenhet kommer att leda till positiva preventiva effekter och återanpassningen av unga brottslingar skulle gynnas. Samarbetet mellan myndigheter skulle befrämjas genom större öppenhet i informationslämnandet samtidigt som borttagandet av anonymitetsskyddet i sig kan få en brottsdämpande effekt. Skyddet skulle bli starkare för samhället och enskilda mot fortsatt brottslighet från kriminellt belastade personer.

Därför är det angeläget att vi får en förändrad syn på integritetsskyddet.

Stockholm 2005-10-16

Peter Smedman