Så har Sverige åter skakats om av en dokusåpa – nu med polsk anknytning. EU-parlamentarikern Krzysztof Rutkowski driver en egen ”polisstyrka” med bas i Polen men som denna gång slagit till i Sverige. Efter lönlösa försök att få hjälp av den svenska polisen vände sig en svensk småföretagare med polsk bakgrund till Rutkowski för att få hjälp mot utpressare här i Sverige. Efter en spektakulär insats i Stockholmsförorten Vårberg från Rutkowskis kamouflageklädda mannar kunde dessa leverera de misstänkta skurkarna i bojor till den svenska polisen. Att oskyldiga kom att ingå bland de tillfångatagna gav bara lite mer krydda åt dramat som dessutom lär ha övervakats av en polsk tevekanal. Aftonbladet har följt upp händelsen i detalj.

Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Från åklagarmyndighetens sida utrycks närmast beundran för insatsen. Inget övervåld mot de misstänkta i en snabb och effektiv insats! Men berörda politiker och rättslärde har en annan uppfattning. Justitieutskottets ordförande Johan Pehrson säger till Expressen att han vill att den svenska polisen och resten av rättsapparaten skall ha monopol, detta ska vara statliga kärnuppgifter. Ove Bring, professor i internationell rätt, anser i Aftonbladet att det är märkligt att det polska vaktbolaget fick agera så, eftersom svenska medborgare inte får ha egna medborgargarden och egen polisverksamhet samt att svensk polis inte får överlåta sitt eget uppdrag till utländska detektivbyråer.

Samtidigt kan man läsa i Expressen att vårt svenska kungahus vaktas av ett svenskt bevakningsbolag, Gothia Protection Group AB, baserat i Göteborg. Dess VD Stellan Kjellberg säger att hans bolag ansvarar för kungaparets säkerhet. Han uppger vidare att hans bolag gripit personer både utomlands och i Sverige. ”Vi är ett komplement till polisen, kan man säga. Ofta har vi samarbetat med polisen till nytta för alla parter”.

Man kan ju genast undra vad berörda myndigheter utomlands skulle ha för uppfattning om de kände till att ett svenskt vaktbolag grep personer i utlandet? Kan det få diplomatiska förvecklingar liknande det utvisningsärende vi nyligen hade då två egyptier fraktades ut från Sverige med hjälp av amerikanska säkerhetsmän i samförstånd med svenska statstjänstemän!

Den svenska poliskåren har fått stå ut med en överväldigande negativ kritik för sin oförmåga att upprätthålla lag och ordning. Den främste belackaren är professorn Leif GW Persson, som anser att vår poliskår är ineffektiv jämfört med polisorgan utomlands. Skälen härtill lär vara många. Men även om delar av kritiken är berättigad går det inte att komma ifrån att polisens organisation och arbetsuppgifter styrs av våra politiker. Får inte vår svenska polis en effektiv styrning och resurser att upprätthålla laglydnaden i vårt land går vi mot ett kaos där trygghet endast kan uppnås för de som har råd att betala och där vi övriga är förvisade till laglöshetens bakgårdar. Är det den samhällsbild vi vill ha?

Därför finns det starka skäl att i första hand ta våra politiker i öronen och be dem sluta predika med kluvna tungor. Om lag och ordning skall upprätthållas effektivt så kan detta endast ske med hjälp av den svenska polisen som inte skall behöva ha konkurrens eller ”hjälp” av privata vaktbolag, oavsett varifrån de kommer! Därför måste också polisen få ökade anslag för att uppfylla denna målsättning. På detta finns det ingen prutmån!

Stockholm 2004-06-18

Peter Smedman