Ansökningarna om betalningsförelägganden ökar kraftigt hos kronofogdemyndigheterna. Under förra året inkom cirka 662 000 ansökningar om betalningsförelägganden till landets kronofogdar. Enligt SVT:s Aktuellt är detta en ökning med 25 procent sedan år 1999.

Kort kan sägas att kronofogdemyndigheterna både bevakar statens olika krav och fungerar som en slags domstol när det gäller krav från företag och privatpersoner. Praxis är att framför allt företagen i första hand vänder sig till en inkassobyrå när man inte får betalt. Först när detta inte ger resultat går ärendet vidare till kronofogdemyndigheten.

Nu är det uppenbart att inkassobolagen skyndar på processen genom att överlämna ärendet vidare till kronofogden efter bara en påminnelse. Misstanken finns att kronofogdarna kommit att ta över en del av det traditionella inkassoarbetet och blivit en delvis skattefinansierad inkassobyrå. Men den kraftiga ärendeökningen hos kronofogdarna beror nog också på att allt fler företag har det besvärligare och att många löntagare inte klarar av sin privatekonomi.

Mönstret är inte nytt och under min tid som chef för Ackordscentralen i Stockholm föreslog jag en privatisering av den del av kronofogdarnas verksamhet som berörde enskilda fordringsägares krav. Mitt motiv var då att systemet missbrukades på olika sätt och att vi skattebetalare fick betala onödigt mycket för detta.

Det verkar också som om delar av vårt näringsliv inte bryr sig om skrämselfaktorn att hamna hos kronofogdemyndigheten utan accepterar betalningsanmärkningar som ett led att tvinga svaga leverantörer till tuffare kreditvillkor. Många leverantörer vågar därför inte gå vidare till kronofogden vid uteblivna betalningar från den kund man är beroende av.

Vissa branscher är uppenbarligen överrepresenterade i detta avseende när det gäller s.k. enskilda mål hos kronofogdemyndigheterna. I första hand tänker jag på byggbranschen som aldrig tycks bli bättre och där många starka byggbolag närmast hänsynslöst utnyttjar sin maktposition mot svaga underleverantörer. Det är över 10 år sedan som jag som VD vid Ackordscentralen i Stockholm uppmärksammade byggbolagens dåliga betalningsmoral och jag utlovades bättring. Det tycks dock som ränderna inte går ur då dessa fortfarande ofta förekommer hos kronofogden enligt Aftonbladet, som uppmärksammat byggbolagens dåliga betalningsmoral.

Men det är inte bara underleverantörerna i byggbranschen som är utsatta. I många andra branscher pressas framför allt de små underleverantörerna till orimligt långa kredittider. I bilindustrin har många underleverantörer tvingats acceptera avsevärt längre krediter än 30 dagar och det finns risk att detta leder till ökat antal konkurser.

Visst är det riskfullt och kanske principiellt felaktigt att lagstiftningsvägen söka skydda småföretag mot dessa ”övergrepp” men kan inte näringslivet själv hantera problemen på ett effektivt och moraliskt sätt måste vi få lagregler för att förhindra maktmissbruk utanför gängse konkurrensnormer. Efter alla debatter kring påstådda kartellbildningar i många branscher är det hög tid att sätta etik och moral i högsäte hos storföretagen även i detta avseende.

2003-01-11

Peter Smedman